ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
 
          Απτική αμυντικότητα- Ακουστική αμυντικότητα  

          - Οπτική αμυντικότητα
 
 - Αιθουσαία διαταραχή
 
  - Ιόιοδεκτική διαταραχή
 
 - Προβλήματα προσανατολισμού
 
 - Προβλήματα οπτικοκινητικού συντονισμού
 
 - Παράξενη συμπεριφορά