ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
 
Διαταραχές στην άρθρωση 
 
Διαταραχές στην φωνολογiα
 
 Λεκτική - προφορική απραξία 
Τραυλισμός Ταχυλαλϊα
 
 Διαταραχές στη μάσηση και στην κατάποση 
Ψυχοκινητικά προβλήματα