ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕ! ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ

 
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕ! ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ
   
                Νοητική υστέρηοη Μαθησιακά
 
Αναπτυξιακές διαταραχές (αυτισμός .διαταραχή Rett, διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή )
 
Διαταραχές ελλειμματικής προσοχής (διάσπαση συμπεριφοράς ,
 υπερκινητικότητα ,προβλήματά διαγωγής)
 
  Διαταραχές απέκκρισης (ενούρηση ,εγκόπριοη )