ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ/ΟΜΙΛΙΑΣ

 
ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ/ΟΜΙΛΙΑΣ 
 
Διαταραχές στην άρθρωση 
 
  Διαταραχές στην φωνολογiα 
  
  Λεκτική - προφορική απραξία

Τραυλισμός - Ταχυλαλία (διαταραχές στη ροή της ομιλίας)
 
Καθυστέρηση στο λόγο
 
Καθυστέρηση στην ομιλία
 
Διαταραχές στην μάσηση και στην κατάποση
 
Ειδική γλωσσική διαταραχή (SLI)
 Μη λειτουργική ανάπτυξη του λόγου και της ομιλίας (αυτισμός - αφασίες)
Ψυχοκινητικά προβλήματα