Φυσιατρικό

Φυσιατρικό παίδων και ενηλίκων
(ιατρική εκτίμηση και παρακολούθηση)

Συγκεκριμένα αναλαμβάνουμε :

* Εγκεφαλικές παραλύσεις (τετραπληγίες, διπληγίες, ημιπληγίες)
* Μυοπάθειες
* Παραπληγίες
* Παθήσεις του περιφερικού νευρικού συστήματος – μαιευτικές
   παραλύσεις κ.α
* Σχολιώσεις, κυφώσεις, λορδώσεις
* Παθήσεις του μυοσκελετικού συστήματος
* Βλαισοποδία – πλατυποδία
* Αρθρογριπώσεις
* Ρευματοειδείς αρθρίτιδες
Φυσιατρική είναι ο τομέας της ιατρικής που διαχειρίζεται τις
ειδικότητες της αποκατάστασης.


Ένας ασθενής με ορθοπεδικά, νευρολογικά ή ρευματολογικά θέματα
παρακολουθείται από φυσίατρο ο οποίος ορίζει το είδος της 
θεραπείας του και τα ορθοπεδικά βοηθήματα που θα χρειαστεί.