Ειδική αγωγή παίδων

Ειδική αγωγή παίδων

Εκπαίδευση όλων των γνωστικών σταδίων ανάπτυξης.

Συγκεκριμένα αναλαμβάνουμε:


  - Νοητική υστέρηση
  - Ψυχοκινητική καθυστέρηση
  - Αναπτυξιακές διαταραχές
  - Ατομική και ομαδική εκπαίδευση όλων των γνωστικών ικανοτήτων

 
Επίσης το κέντρο μας παρέχει πρωινά παιδαγωγικά τμήματα :


Ημερήσια προγράμματα (πολύπλευρη εκπαίδευση όλων των δραστηριοτήτων),
σε συνδυασμό με ατομικές θεραπείες.


 
Το παιδί είναι στο κέντρο καθημερινά 9.00  έως 14.00 κάνει ειδική αγωγή
και ατομικές θεραπείες.