Θεραπευτική κολύμβηση

Θεραπευτική κολύμβηση-υδροθεραπεία

Η κολύμβηση γίνεται σε κλειστή θερμαινόμενη πισίνα ειδικά εξοπλισμένη
για άτομα με ειδικές ανάγκες και αφορά παιδιά και ενήλικες .

  

Παιδιά.

Θεραπευτική Κολύμβηση


Συνδυάζει
προσαρμοσμένη κολύμβηση


-μέθοδός Ηalliwick(ειδικές τεχνικές κολύμβησης – επίπλευσης μέσω
παιχνιδιών και αναπνευστικών ασκήσεων)  - υδροθεραπεία

  - κινησιoθεραπεία bobath NDT

  - κινητικό έλεγχο

  - ποιότητα κίνησης

  - ενδυνάμωση

  - ισορροπία

  - συντονισμό


 Πλεονεκτήματαάνωση διευκολύνει την επίπλευση και την κίνηση στο νερό

θερμότητα (30-32˚C) βοηθάει στην χαλάρωση και μείωση της υπερτονίας
υδάτινο περιβάλλον που προσφέρει έναν συνδυασμό


  - αισθητηριακής ολοκλήρωσης

  - ψυχαγωγίας

  - λειτουργικότητας

  - αναπνευστικής άσκησης-βελτίωση λόγου-ωρίμανση στοματικής κοιλότητας-βελτίωση υγείας-βελτίωση άγχους

Ενδείκνυται για  - Νευρομυϊκές διαταραχές(εγεφαλική παράλυση ,μυοπάθεια, σύνδρομα, κ.ά.)

  - Διαταραχές του λόγου

  - Αισθητηριακές διαταραχές (απτική αμυντικότητα, ιδιοδεκτικότητα,

    προσανατολισμό )

  - Νοητική υστέρηση

  - Αναπτυξιακές διαταραχές (αυτισμός, σύνδρομο Asperger, σύνδρομο Rett,

    κ. ά.)

  - Διαταραχή ελλειματικής προσοχής - υπερκινητικότητα


Tην μικρή πισίνα με πιο ζεστό νερό μπορούν να την χρησιμοποιήσουν παιδιά
έως 3 ετών ή παιδιά που δεν έχουν δική τους κίνηση.


Η μικρή  πισίνα

  
Η πισίνα είναι κατάλληλη για παιδιά  με νευρολογικές, κινητικές,
αισθητηριακές  και αναπτυξιακές διαταραχές.


Η  θεραπευτική κολύμβηση μπορεί να βοηθήσει στην:
  
- ενδυνάμωση
- στον συντονισμό, 
-  στην κινητική ποιότητα,
-  στην αισθητικότητα,
 - σε αισθητηριακά θέματα και  
- στην λειτουργικότητα.


Όλα αυτά με συνδυασμό την ευχάριστη διάθεση που δίνει το νερό.
  
Οι θεραπείες είναι ατομικές ή ομαδικές από ειδικευμένους θεραπευτές.