Μαθησιακά

Μαθησιακές δυσκολίες

 Διαταραχές γραπτού λόγου 
 Δυσλεξία


  ΔΙΑΓΝΩΣΗ :


Όταν τα παιδιά δυσκολεύονται στο σχολείο, υπάρχει λόγος.
Το απαιτητικό εκπαιδευτικό μας σύστημα φέρνει στην επιφάνεια
ένα μεγάλο ποσοστό μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες.
Σε κάθε περίπτωση, είναι καλό για το παιδί να γνωρίζουμε τι συμβαίνει
για να βοηθήσουμε σωστά και ήρεμα.

Συγκεκριμένα αναλαμβάνουμε:

  - Διάγνωση μέσω WISC, ΑΘΗΝΑ TEST και μαθησιακού ελέγχου
  - Αποκατάσταση
  - Συμβουλευτική γονέων
  - Οδηγίες διαχείρισης  της μαθησιακής δυσκολίας
   

    Προσεγγίζουμε τα παιδιά με συμπεριφοριστικό τρόπο με στόχο την
    διαμόρφωση  θετικών συμπεριφορών. Οι ψυχοθεραπευτές που
    είναι εκπαιδευμένοι στο Γνωσιακό-Συμπεριφοριστικό μοντέλο,
    εφαρμόζουν τεχνικές που βοηθούν τα παιδιά με μαθησιακές
    δυσκολίες,θέτοντας στα ίδια, μικρούς και εφικτούς στόχους
    με σκοπό το παιδί να κατακτά σταδιακά τη γνώση μέσα από μία
    σωστή και θετική παιδαγωγική διαδικασία η οποία έχει
    ως απώτερο στόχο το κτίσιμο της αυτοπεποίθησης του παιδιού.

    

    « Βοηθούμε τα παιδιά καλύτερα όταν έχουμε γνώση 
       και επίγνωση των ιδιαιτεροτήτων τους ακόμα και
      αν απέχουν από τις επιδιώξεις μας ».