Συμβουλευτική γονέων

Συμβουλευτική γονέων

(εξειδικευμένοι σύμβουλοι ψυχικής υγείας και ψυχολόγοι
απαντούν,ενημερώνουν-στηρίζουν και κυρίως καθοδηγούν
τους γονείς σε λύσεις που θα βοηθήσουν την υγιή ανάπτυξη του παιδιού).

•Διαζύγιο –απώλεια
•Πένθος
•Προβλήματα συμπεριφοράς των παιδιών
•Δυσκολίες σχολικής προσαρμογής
•Μαθησιακές δυσκολίες
•Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής υπερκινητικότητα
•Συναισθηματικά προβλήματα